Varför använder inte cementindustrin traditionella biobränslen såsom träflis?

För att producera en bra cement krävs att vi använder ett bränsle som brinner så att vi kan styra processen. Till exempel krävs att det är torrt och i en storlek så att det brinner snabbt. Traditionella biobränslen, såsom exempelvis träflis, saknar dessa egenskaper.