Verksamhetspolicy Heidelberg Materials Sweden AB, avd. Alternative Fuels (AF)

Vårt företag levererar alternativa bränslen baserade på olika avfallsflöden till cementfabriker inom Heidelberg Materials Northern Europe.

Det sker i ett nära samarbete med mottagande fabriker och genom en nära kontakt med leverantörerna av olika avfall som är lämpliga som bränsle vid cementproduktion. Inom Avd, AF finns en bred kunskap och en mångårig erfarenhet av att konvertera dessa till ett kvalitetssäkrat bränsle som lever upp till fabrikernas krav och förväntningar.

Vi vill ständigt förbättras

I vår verksamhet vill vi sträva efter ständig förbättring och effektivisering. Detta gör vi genom att styra verksamheten mot tydliga och kända mål.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker mot en god arbetsmiljö och den yttre miljön. Vid eventuella störningar ska omsorg om hälsa och miljö prioriteras.

Kontroll av bränslepellets