Om alternativa bränslen

Alla samhällen producerar avfall och även om mycket kan återanvändas eller materialåtervinnas så finns fortsatt material som måste hanteras och omhändertas på ett annat sätt. Hanteringen av sådana restprodukter är en utmaning för samhället medan vi kan bidra med en lösning genom att använda materialen som en energi- eller råvarukälla.

Att tillverka cement kräver hög temperatur. Vanligtvis används kol och andra fossila bränslen men ökad miljömedvetenhet, ökade miljökrav och ökade bränslekostnader har lett till ett allt större fokus på användning av alternativa bränslen. Cementugnar arbetar vid höga och stabila temperaturer vilket gör dem särskilt lämpliga för förbränning av alternativa bränslen.