Uppförandekod för Heidelberg Materials leverantörer

Den här globala uppförandekoden för våra leverantörer gäller för alla avtalsförhållanden mellan Heidelberg Materials och dess leverantörer. Generellt sett styrs vår verksamhet av nationella lagar och regler när det gäller miljöskydd, produktsäkerhet och sociala frågor. Utöver att följa tillämplig lag så är det Heidelberg Materials policy att formellt kräva att alla våra leverantörer följer vår uppförandekod för leverantörer och att de implementerar processer och rutiner för att kunna uppfylla de krav som ställs.