Om oss

Heidelberg Materials avdelning Alternative Fuels (f.d. HC Miljö) har som uppgift att förse koncernens produktionsanläggningar i norra Europa med kvalitetssäkrade alternativa bränslen.

Alternativt bränsle är ett avfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas och som sedan sorteras och kvalitetssäkras innan det blir ett avfallsbränsle som är lämpligt för användning vid cementproduktion.

Heidelberg Materials, avdelning Alternative Fuels ingår i den internationella byggmaterialkoncernen Heidelberg Materials som har cirka 51 000 medarbetare i fler än 50 länder.