Hållbarhet

Som industriföretag är vi en del av samhället, och vi har ett ansvar vad gäller ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla såväl verksamheten som produkterna för att med minsta möjliga miljöpåverkan kunna bidra till en hållbar framtid. Vi på Alternative Fuels arbetar enligt de riktlinjer som gäller hela koncernen.

Heidelberg Materials hållbarhetsambitioner:

Läs mer om hur vi arbetar med våra olika fokusområden (på engelska):
Om hållbarhet inom Heidelberg Materials Northern Europe