Avfall med särskilda egenskaper eller innehåll kan klassas som Farligt avfall.

Exempel på farligt avfall är lösningsmedel, avfallsoljor och olika industriella slammer. Vid svensk cementindustri används endast flytande farligt avfall som bränsle. Alla leveranser av farligt avfall har särskilda rutiner och rapporteras t ex in till Naturvårdsverkets register.

Konverterad eldningsolja (KEO)

KEO är ett oljebaserat bränsle som produceras av icke materialåtervinningsbara rester av avfallsolja och lever upp till en i förväg överenskommen specifikation. I processen med att producera KEO tas bl a fasta partiklar och vatten ut ur materialet liksom lättflyktiga beståndsdelar såsom bensin.

KEO används vid uppstart av cementugnen då temperaturen överstiger 850 grader C eller som stödbränsle under vissa omständigheter.

Heidelberg Materials Miljø

Vårt norska systerbolag Heidelberg Materials Miljø är ett bolag som är specialiserade på hantering av farligt avfall. De producerar ett alternativt bränsle från både flytande och fast farligt avfall. Mer information om Heidelberg Materials Miljø finns på www.www.miljo.heidelbergmaterials.no