Bildäck Skövde

När bildäck är förbrukade skall de omhändertas på ett bra och miljöriktigt sätt. Det sker genom däckbranschens företag Svensk Däckåtervinning AB.

SDAB organiserar insamlingen och återvinningen av alla uttjänta däck i Sverige. De senaste åren är insamlings- och återvinningsgraden i Sverige 100 procent eller högre. Konsumenterna tar sitt miljöansvar genom att betala en återvinningsavgift vid köp av nya däck och cementindustrin är den enskilt största mottagaren och återvinnaren av uttjänta bildäck.

Cementugn bland det bästa

Under 2004/2005 genomförde SDAB en miljöbelastningsstudie för omhändertagande av uttjänta bildäck. Studien som omfattade ett stort antal miljöparametrar som sedan har utvärderats med avseende på miljöeffekterna. Resultatet visade på att omhändertagande i cementugn är bland de bästa sätten att omhänderta uttjänta däck på.

Eftersom cementugnen arbetar vid höga och stabila temperaturer är den särskilt lämplig att använda för förbränning av alternativa bränslen. Ett däck består både av gummi och av metall i form av stålcord och dubb. Gummit förbränns och ersätter fossila bränslen. Då cementugnen opererar vid höga temperaturer återvinns även cord och dubb som ett alternativt råmaterial där det kan ersätta andra järnkällor vid cementproduktionen.

Däcken rullas direkt in i ugnen

Vid anläggningen i Skövde kan de uttjänta däcken återvinnas utan att de mals eller behandlas. Däcken rullas in i ugnsystemet där de förbränns och återvinns. Skövde ligger i en befolkningstät del av landet och en stor del av de däck som används kommer från regioner med korta transportavstånd.

Fler goda exempel