FinFAB till Cementa Skövde

Att tillverka huvudbrännarbränsle till en cementugn från avfall kräver en relativt avancerad sorterings- och behandlingsprocess. Avfallet behandlas, sorteras och kvalitetssäkras i en process med flera steg.

Den första anläggningen i Sverige som tillverkar FinFAB (huvudbrännarbränsle) från avfall har etablerats i Skövde av en samarbetspartner till HC Miljö.

I Skövde finns sedan många år en processanläggning där man med väl utvecklad teknik klarar av att uppgradera avfall till ett huvudbrännarbränsle för cementindustrin.

All hantering sker under tak och processtegen är:

  • Försortering av inkommande avfall. Det inkommande avfallet sorteras i olika fraktioner bl.a i en fraktion som kan materialåtervinnas och en brännbar fraktion som lämpar sig för bränsletillverkning.
  • Förkrossning av den brännbara fraktionen.
  • Sortering i flera steg där den brännbara fraktionen passerar luftsikt, magneter och andra sorteringssteg.
  • Finmalning, den brännbara fraktionen finmals till ett huvudbrännarbränsle  med en maximal styckestorlek av 20 mm. Huvudbrännarbränslet kvalitetssäkras och lagras före leverans.

Ett huvudbrännarbränsle som är tillverkat av avfall ersätter fossila bränslen vid cementproduktionen och bidrar till att förverkliga HeidelbergCement Northern Europes vision om en koldioxidneutral cementtillverkning.